EQUIP DE LA FIRACENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

Direcció, organització i programació:
Elisabet Vallvé i Oriol Ferre 

Secretaria i professionals:
Mireia Perna

Cap tècnic:
Oriol Rufach

Adjunt tècnic:
Bernat Vallvé

Disseny gràfic i imatge Fira:
Bernat Vallvé