EQUIP DE LA FIRACENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

Direcció, organització i programació:
Elisabet Vallvé i Oriol Ferre 

Secretaria i professionals:
Mireia Perna

Cap tècnic:
Oriol Rufach

Disseny gràfic i imatge de la Fira:
Bernat Vallvé